Conèixer-se a un mateix

De tots els coneixements possibles, el més savi i útil és conèixer-se a si mateix. William Shakespeare


Fomentar un correcte autoconeixement des de la infància permet guanyar confiança i seguretat davant les situacions del dia a dia.

A continuació, podràs descobrir una senzilla dinàmica per fomentar-lo a l’aula.

PÈTALS DE CONEIXEMENT

És una dinàmica molt senzilla, que consisteix que els alumnes dibuixin (o decorin) en un full en blanc una flor de cinc pètals. Al cor de la flor hi enganxaran la seva fotografia.

L’educador/a guiarà la reflexió amb els alumnes. «Sovint quan pensem en una persona, en primer lloc ens fixem amb les característiques físiques, per si hi pensem bé, en podem descobrir moltes més«

En gran grup es generarà un debat sobre quins aspectes defineixen a les persones. Es pot pensar en les aficions, les habilitats, el caràcter, les qualitats, etc. 

A partir d’aquest moment, s’escollirà quatre característiques que defineixen una persona, per exemple, les característiques físiques, el caràcter, les aficions i els seus somnis.

Cada alumne de manera individual reflexionarà sobre aquests aspectes i anotarà els diferents aspectes en els pètals dibuixats (en un pètal les característiques físiques, en el següent el caràcter, en el següent les aficions i finalment els somnis).

En una altra sessió, l’educador/a prepararà diferents pètals. En repartirà un a cada alumne, que reflexionarà sobre les qualitats positives d’un company o companya. Una vegada realitzat cada alumne rebrà un nou pètal d’un company o companya que enganxarà a la seva flor. Has aplicat alguna activitat semblant a l’aula que fomenti l’autoconeixement? Et llegeixo!

Laia Casas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *