• Sense emoció no hi ha aprenentatge

    Actualment ja sabem que sense emoció no hi ha aprenentatge. Tot i que els processos d’aprenentatge són processos de causa multi factorial, la importància de l’estat emocional hi establirà una influència directa. Tot i que existeixen multitud de programes educatius destinats a fomentar un desenvolupament emocional saludable, el sistema educatiu encara tendeix a minimitzar la importància dels processos emocionals a mesura que l’alumne va avançant dins el sistema educatiu. En aquest punt, ens aproximarem a la importància de l’educació emocional i el desenvolupament de les competències emocionals per a gaudir d’un bon benestar personal i social. Educació emocional  Entenem l’educació emocional com un procés educatiu continu, un acompanyant indispensable per…